Tất cả Bảo Vệ Toà Nhà VP

Kiểm soát việc ra vào tòa nhà và đảm bảo an toàn cho nhân viên và tài sản.
Giám sát camera an ninh và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ.
Tuần tra chu vi của tòa nhà.
Ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, trộm cắp và xâm nhập trái phép.

Tuyển bảo vệ bệnh viện, trường học tại quận 1, TP.HCM

Bảo Vệ Toà Nhà VP
+84777888911
Security Service