Tuyển giám sát an ninh, đội trưởng bảo vệ tại Bình tân, TP.HCM

Chi Tiết

Loading…

Are you open to this job opportunity?

Tin tương tự

Bảo vệ khu công nghiệp tân tạo – xí nghiệp, nhà máy tp.hcm

Bảo Vệ Nhà Máy, Khu Công Nghiệp
Bảo Vệ Nhà Máy, Khu Công Nghiệp
Bảo Vệ Nhà Máy, Khu Công Nghiệp
+84777888911
Security Service