Tuyển Nam Bảo Vệ Tại Khu Vực VSIP 2

Chi Tiết

Loading…

Are you open to this job opportunity?

Tin tương tự

Bảo vệ khu công nghiệp tân tạo – xí nghiệp, nhà máy tp.hcm

Bảo Vệ Nhà Máy, Khu Công Nghiệp
Bảo Vệ Nhà Máy, Khu Công Nghiệp
Bảo Vệ Nhà Máy, Khu Công Nghiệp
+84777888911
Security Service